DAVET

Sevgili meslektaşlarımız,

Sitopatoloji Derneği ve Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği 8. Ulusal Sitopatoloji Kongresine sizleri Ege’nin incisi İzmir’e davet etmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Bu yıl 8.’sini düzenleyeceğimiz Sitopatoloji Kongresinde de önceki yıllarda Federasyonumuz ve derneklerimizin gerçekleştirdiği başarılı kongrelere bir yenisini eklemek kararlılığındayız. Elbette ki bu kararımızın gerçekleşmesi sizlerin yoğun katılımı ile olacaktır.

Kongre bilimsel programı, bir önceki kongrede uygulanan anketler göz önüne alınarak, kongre düzenleme kurulunun katkısı ile oluşacaktır. Bilimsel programımızda patoloji ve sitopatoloji alanındaki son gelişmelerin aktarılacağı oturumlar düzenlenecektir.

İzmir’in güzel kış günlerinde, sizlerin katılımı ve değerli deneyimlerinizin paylaşımı ile güzelleşecek kongremize hepinizi davet ediyor ve bekliyoruz.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Deniz Nart
8. Ulusal Sitopatoloji Kongresi Başkanı
Prof. Dr. Serpil Dizbay Sak
Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanı

KURULLAR

KONGRE DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

- Dr. Deniz Nart

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU BAŞKANI

- Dr. Kemal Bakır

KONGRE DÜZENLEME KURULU

- Dr. Aysun Uğuz
- Dr. Haldun Umudum
- Dr. Koray Ceyhan
- Dr. Müzeyyen Astarcı
- Dr. Özlem Aydın
- Dr. Pınar Fırat
- Dr. Sevgen Önder
- Dr. Tolga Bağlan

 

 

KONGRE SUNUMLARI

MUHİTTİN EREL AMFİSİ
08.15 – 08.45 Kayıt
08.45 - 09.00 Açılış
Dr. Deniz Nart
09.00 - 10.30 Akciğer Kanseri Tanısında Sitomorfoloji ve Moleküler Patoloji
Oturum Başkanları: Dr. Ali Veral, Dr. Nesrin Uygun
09.00 - 09.20 Eksfoliatif Sitoloji
Dr. Sevgen Önder
09.20 - 09.40 EBUS                  
Dr. Koray Ceyhan
09.40 - 10.00 Sitoloji ve Moleküler Belirteçler
Dr. Yasemin Özlük
10.00 - 10.20 Sitoloji ve PD-L1
Dr. Pınar Fırat
10.20 - 10.30 Tartışma               
10.30 - 11.00 Kahve Arası (Poster Başı Sözlü Sunum -1)
11.00 - 12.00 Üriner Sitoloji ve Paris Sistemi   
Oturum Başkanları: Dr. Gamze Mocan, Dr. Özlem Aydın
  Dr. Güliz Barkan
12.00 - 12.30 Kongre Açılış Konferansı
  Bethesda'dan Milan ve Madrid Sistemlerine Kadar Nasil Geldik, Neler Öğrendik
Dr. Güliz Barkan
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 15.15 Effüzyon Sitolojisi
Oturum Başkanları: Dr. Şahande Elagöz, Dr. Şafak Atahan
13.30 - 14.00 Malign Efüzyonlar- Primer mi? Metastaz mı? Efüzyon Sitolojilerini Nasıl Raporlayalım?
Dr. Aysun Uğuz
14.00 - 14.15 Efüzyon Sitolojisinde Hücre Bloğu ve İleri Teknikler
Dr. Canan Sadullahoğlu
14.15 - 15.15 Efüzyon Sitolojisi (Slayt Semineri)
Dr. Gülay Aydoğdu
Dr. Pelin Demirtürk
Dr. Ayşegül Altınboğa
Dr. Şafak Ersöz
15.15 - 15.45 Kahve Arası (Poster Başı Sözlü Sunum -2)
15.45 - 17.30 Pankreas ve Gastrointestinal Sistem Sitopatolojisi
Oturum Başkanları: Dr. Ümit İnce, Dr. Banu Bilezikçi
15.45 - 16.25 Pankreas Sitolojisine Algoritmik Yaklaşım
Dr. Akif Demir
16.25 - 16.45 Submukozal GİS Lezyonları ve EUS
Dr. Nesrin Turhan
16.45 - 17.30 Pankreas ve GİS Sitolojisinde İlginç Olgular
Dr. Türkan Rezenko
Dr. Tolga Bağlan
Dr. İrem Onur
17.30 - 18.15 Asistanlarla Sitoloji
Moderatörler: Dr. Haldun Umudum, Dr. Özlem Aydın
  Kerem Özcan
Umay Kiraz
Merve İnceman
18.15 – 19.15 Bir Bağımlılık Olarak Aşk: Aşkın Kimyası
Dr. Şükrü Uğuz
SALON B - WORKSHOP
15.30 - 17.30 Sitoloji Arşivinden Seçmeler
* Dr. Özlem Aydın
* Dr. Aysun Uğuz
MUHİTTİN EREL AMFİSİ
08.30 - 10.00 PAPANICOLAOU SOCIETY OF CYTOPATHOLOGY COMPANIAN SESSION
Approach and New Developments in the Field of Thyroid and Salivary Gland Cytopathology
Oturum Başkanları: Dr. Binnur Önal, Dr. Deniz Nart
  Thyroid Cytopathology
Dr. David Chieng
Dr. Esther Rossi
10.00 - 10.30 Kahve Arası (Poster Başı Sözlü Sunum -3)
10.30 - 11.45 PAPANICOLAOU SOCIETY OF CYTOPATHOLOGY COMPANIAN SESSION
Approach and New Developments in the Field of Thyroid and Salivary Gland Cytopathology
Oturum Başkanları: Dr. Binnur Önal, Dr. Deniz Nart
  Salivary Gland Cytopathology
Dr. Lester Layfield
11.45 - 12.15 PAPANICOLAOU SOCIETY OF CYTOPATHOLOGY COMPANIAN SESSION
Approach and New Developments in the Field of Lung Cytopathology
Oturum Başkanları: Dr. Binnur Önal, Dr. Deniz Nart
  Lung Cytopathology
Dr. Lester Layfield
12.15 - 13.15 Öğle Yemeği
13.15 - 14.00 Böbrek Sitopatolojisi
Oturum Başkanları: Dr. Canan Ersöz, Dr. Müzeyyen Astarcı
  Dr. Güliz Barkan
14.00 - 15.00 Tiroid Sitolojisi (Slayt Semineri)
Oturum Başkanları: Dr. Hüseyin Üstün, Dr. Haldun Umudum
  Dr. Salih Deveci
Dr. Müzeyyen Astarcı
Dr. Tuğba Türkmenoğlu
Dr. Ferda Dağlı
15.00 - 15.30 Kahve Arası (Poster Başı Sözlü Sunum -4)
15.30 - 16.30 Santral Sinir Sistemi Sitolojisi
Oturum Başkanları: Dr. Yeşim Ertan, Dr. Nesrin Uygun
15.30 - 15.50 SSS Tümörlerinin İntraoperatif Tanısında İmprint- Ezme Yönteminin Yeri
Dr. Sevgen Önder
15.50 - 16.10 Metastatik Tümörlerde Beyin Omurilik Sıvısı(BOS) Sitolojisinin Tanısal Doğruluğu
Dr. Mehmet Ali Uyaroğlu
16.10 - 16.30 Beyin Omurilik Sıvısı(BOS)’nın Hematolenfoid Malignite Tanısındaki Yeri
Dr. Nazan Özsan
16.30 - 17.30 Akciğer İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi (Slayt Semineri)
Oturum Başkanları: Dr. Akif Demir, Dr. Ali Veral
  Dr. Zübeyde Ekin
Dr. Pınar Uyar
Dr. Dilek Ece
Dr. Umut Aykutlu
17.30 – 18.30 Sözlü Bildiri Paneli
Dr. Aysun Uğuz, Dr. Pınar Fırat
SALON B - WORKSHOP
15.30 - 17.30 Effüzyon Sitolojisi
* Dr. Pınar Fırat
* Dr. Koray Ceyhan
MUHİTTİN EREL AMFİSİ
08.15 - 09.00 Poster Başı Sözlü Sunum – 5
09.00 - 10.30 PAP Smear'de Tanısal İpuçları ve Servikal Kanser Tarama Yöntemleri
Oturum Başkanı: Dr. İlkser Akpolat, Dr. Dilaver Demirel
09.00 - 09.20 ASCUS/LSİL
Dr. Burcu Güzelbey
09.20 - 09.40 ASC-H/HSIL/SHK
Dr. Davut Şahin
09.40 - 10.00 Atipik Glandüler Hücreler ve Endoservikal Adenokarsinom
Dr. İlkser Akpolat
10.00 - 10.20 Servikal Kanser Taramalarında Güncel Durum
Dr. Dilaver Demirel
10.20 - 10.30 Tartışma
10.30 - 11.00 Kahve Arası (Poster Başı Sözlü Sunum -6)
11.00 - 12.30 Sitopatoloji Laboratuvarları ve Sitoteknologlar: Dünyadaki Durum ve Türkiye’deki Gereksinimler
Oturum Başkanları: Dr. Aysun Uğuz , Dr. Nusret Erdoğan
11.00 - 11.20 Optimum Konvansiyonel Sitopatoloji 
Dr. Yasemin Sezgin Bilencil
11.20 - 11.40 İmmunositokimya ile İlgili Teknik Notlar
Dr. İlyas Samet Ergun
11.40 - 12.00 Sitoteknoloji Rutininde Sık Karşılaşılan Sorunlar
Biyolog Gizem Sayan 
12.00 - 12.20 Sitoteknolog Sertifikasyonunda Neredeyiz?
Dr. Nusret Erdoğan
12.20 - 12.30 Tartışma
12.30 - 13.00 Kapanış

SÖZLÜ BİLDİRİLER

FUAYE ALANI
10.30 - 11.00 Poster Başı Sözlü Sunum – 1
  S-09 TİROİD NODÜLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİ VE HİSTOPATOLOJİK SONUÇLAR İLE SONOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
  S-10 HASTANEMİZDE TİROİD İİAB’LERİNDE MALİGNİTE PREVELANSI VE HİSTOPATOLOJİK KORELASYONU
  S-11 PANKREASIN KİSTİK LEZYONLARINDAN ASPİRE EDİLEN SIVILARDA AYNI ÖRNEKTE SİTOLOJİK VE BİYOKİMYASAL ANALİZ YAPILABİLİR Mİ?
  S-12 SUBAKUT GRANÜLOMATÖZ TİROİDİT (DE QUERVAİNTİROİDİTİ) TANISAL SİTOLOJİK ÖZELİKLERİ VE AYIRICI TANISI.
  S-13 RAHİM İÇİ ARAÇ KULLANIMININ SIVI BAZLI SİTOLOJİYE YANSIYAN BULGULARI
15.15 - 15.45 Poster Başı Sözlü Sunum – 2
  S-14 ENDOMETRİAL KARSİNOM TANISINDA PAP SMEAR TESTİ: NE KADAR FAYDALI, NELERİ İŞARET EDİYOR?
  S-15 SIVI BAZLI SERVİKAL SİTOLOJİ MATERYALLERİNDE EPİTELYAL HÜCRE ANORMALLİKLERİNE EŞLİK EDEN MİKROORGANİZMALAR
  S-16 DÜŞÜK DERECELİ ÜROTELYAL KARSİNOMUN REAKTİF ÜROTELYAL HÜCRELERDEN AYIRIMINDA NİCEL MORFOLOJİK PARAMETRELERİN ÖNEMİ: İDRAR ÖRNEKLERİ ÜZERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ MORFOMETRİK ÇALIŞMA
  S-17 ENDOBRONŞİAL ULTRASON EŞLİĞİNDE TRANSBRONŞİAL ASPİRASYON BİYOPSİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK KORELASYONU
  S-18 TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ YAPILAN HASTALARDA SİTOLOJİ-HİSTOPATOLOJİ KORELASYONUNA NODÜL BÜYÜKLÜĞÜNÜN ETKİSİ
FUAYE ALANI
10.00 - 10.30 Poster Başı Sözlü Sunum – 3
  S-19 SİTOLOJİK DEĞERLENDİRMEDE ONKOSİTİK HÜCRE İÇEREN NODÜLLERİN HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARI
  S-20 ÜRİNER SİTOLOJİDE PARİS RAPORLAMA SİSTEMİ Mİ, KONVANSİYONEL RAPORLAMA MI?
  S-21 BEYİN TÜMÖRLERİNDE İNTRAOPERATİF SİTOLOJİ ( SQUASH VE İMPRİNT YÖNTEMİ ) İLE VE HİSTOPATOLOJİNİN KORELASYONU
  S-22 PEDİYATRİK YAŞ GRUBUNDA TİROİT İNCE İĞNE ASPİRASYON SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  S-23 216 OLGUDA MEME İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ SONUÇLARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
15.00 - 15.30 Poster Başı Sözlü Sunum – 4
  S-24 TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİ SONUÇLARININ, REZEKSİYON MATERYALİ SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI VE SİTOLOJİK YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  S-25 TÜKÜRÜK BEZİ SİTOLOJİSİNDE TUZAK LEZYONLAR
  S-26 ÇOCUKLUK ÇAĞI TİROİD NODÜLLERİNE İNCE İĞNE ASPİRASYONU İLE YAKLAŞIM
  S-27 ATİPİK SKUAMÖZ HÜCRELER: MORFOLOJİ, HPV, P16 VE Kİ-67 KORELASYONU
  S-28 PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLARINDA BRAF MUTASYON DURUMU İLE PREOPERATİF İNCE İĞNE BETHESDA KATEGORİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, TEK MERKEZ DENEYİMİ
MUHİTTİN EREL AMFİSİ
17.30 – 18.30 Sözlü Bildiri Paneli
Dr. Aysun Uğuz, Dr. Pınar Fırat
  S-01 ENDOBRONŞİAL ULTRASONOGRAFİ KILAVUZLUĞUNDA TRANSBRONŞİAL İNCE İĞNE ASPİRASYONU: GÜVENİLİR GERÇEK NEGATİFLİK İÇİN NE KADAR LENFOSİT GÖRMELİYİZ?
  S-02 PAPİLLER BENZERİ NÜKLEER ÖZELLİKLER TAŞIYAN NONİNVAZİF FOLLİKÜLER TİROİD NEOPLAZMLARININ SİTOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
  S-03 TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNDE FOLLİKÜLER NEOPLAZİ KUŞKUSU GERÇEKTEN FOLLİKÜLER NEOPLAZİ KUŞKUSU MUDUR?
  S-04 ÖNEMİ BELİRSİZ ATİPİLİ TİROİD SİTOLOJİLERİNDE MİKRONÜKLEUS VE NÜKLEER TOMURCUKLANMANIN TANISAL DEĞERİ
  S-05 LENF BEZİ İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ
  S-06 HÜCRENİN NÜKLEUS/SİTOPLAZMA ORANINI DEĞERLENDİRMEDE PATOLOGLAR NE KADAR BAŞARILI?
  S-07 BÖBREK LEZYONLARININ TANISINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN ROLÜ
  S-08 EÜTF PATOLOJİ A.D.’DA 2008-2016 YILLARI ARASINDA İNCELENEN PAP SMEAR SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
FUAYE ALANI
08.15 - 09.00 Poster Başı Sözlü Sunum – 5
  S-29 SERVİKAL KANSER TARAMASI İÇİN 19 AŞ VE ÜZERİ KADINLARDA HPV-DNA VE SMEAR (KO-TEST) SONUÇLARIMIZ
  S-30 TİROİD PAPİLLER MİKROKARSİNOMLARIN TANISINDA SİTOPATOLOJİNİN ROLÜ
  S-31 SIVI BAZLI SERVİKOVAJİNAL SİTOLOJİDE LSIL-H KATEGORİSİ KULLANIMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
  S-32 TİROİD KARSİNOMU TAKİBİNDE TİROGLOBULİN YIKAMA TESTİ İLE İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİ KORELASYONU
  S-33 YÜKSEK RİSKLİ HPV-DNA POZİTİF, PAP TEST NEGATİF OLGULARIN ANALİZİ; BERABERİNDE HPV ENFEKSİYONUNA İŞARET EDEN MİNÖR BULGULARIN ÖNEMİNİ İRDELEME
  S-34 ONKOSİTİK HÜCRELİ TİROİT LEZYONLARINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON SONUÇLARININ İRDELENMESİ
  S-35 2005-2018 YILLARI ARASINDA SERVİKAL SMEAR SONUÇLARIMIZIN BİYOPSİ SONUÇLARIMIZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
10.30 - 11.00 Poster Başı Sözlü Sunum – 6
  S-36 BRCA1 ASSOCİATED PROTEİN 1(BAP1) EXPRESSİON IN MALİGNANT PLEURAL MESOTHELİOMA: A RETROSPECTİVE COMPARATİVE CYTOLOGİCAL AND HİSTOLOGİCAL DATA ON 37 PATİENTS AND LİTERATURE REVİEW
  S-37 UTİLİTY OF TOUCH IMPRİNT CYTOLOGY- VALUE AND LİMİTATİONS: A STUDY OF 511 CASES
  S-38 TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYONLARINDA NODÜL BOYUTU, PREPARAT SAYISI VE ASPİRASYON SAYISI İLE TANISALLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ
  S-39 SOSYAL SİTOPATOLOJİ: SOSYAL MEDYANIN ETKİN KULLANIMINA YÖNELİK İPUÇLARI
  S-40 ASCUS TANILI SIVI BAZLI SMEARLERDE HPV SIKLIĞI VE DAĞILIMI

BİLDİRİLER

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları
Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak, İNGİLİZCE veya TÜRKÇE gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Sunum yapan yazar 15 Ekim 2018, Pazartesi tarihine kadar KAYDOLMALIDIR. Kayıtdışı yazarların özetleri, kongrenin özet kitabında yayınlanmayacaktır.


Bildiri Gönderim Son Tarihi : 15 Ekim 2018, Pazartesi

Yazım Kuralları

1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
10. Özetler Poster veya Sözlü formatında toplanacaktır, özetinize en uygun konu kategorisi ilgili adımda seçilmelidir.
11. Bildiri özetleri metin biçiminde olmalıdır ve SADECE bir tablo ve bir resim dahil edilebilir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 15 Ekim 2018, Pazartesi tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Sunum Bilgileri

Posterler
Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir. Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih, yer ve numaralı bölümünde sergilenecektir. Posterler yerlerine yapışkan hamur aracılığı ile tutturulacak bunun dışında herhangi bir malzeme kullanılmasına izin verilmeyecektir. Poster yapıştırma konusunda poster sahiplerine yardımcı olunacaktır.

Slaytlar
Lütfen slaytlarınızı hazırlarken;

· Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
· Her satırdaki kelime sayısının 5’yı aşmamasına,
· Slaytların yatay olarak hazırlanmasına,
· Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına,
· Slaytların İngilizce ve Türkçe hazırlanmasına özen gösteriniz.

ONLINE BİLDİRİ

Bildiri gönderim süresi dolmuştur.

KAYIT BİLGİLERİ

Kayıt Ücretleri Ücret
Uzman Hekim Kayıt 650 TL
Asistan Hekim Kayıt 500 TL
1 Günlük Kayıt 400 TL
Firma Temsilcisi 500 TL
Teknisyen-Tekniker-Teknolog 300 TL
Tıp Fakültesi - Yüksek Lisans - Doktora Öğrencisi 300 TL
Workshop Kayıt 50 TL
  • Ücretlere %18 KDV dahildir.
  • Kayıt ücretine bilimsel etkinliklere katılım, stand ve sergi alanlarına giriş, basılı malzemeler, kongre çantası, kahve molaları, öğle yemekleri dahildir.
  • Workshoplara kayıt olmak için sitopatoloji@opteamist.com mail adresine isim-soyisim-kurum-workshop talebinizi iletmenizi rica ederiz.
  • Ödeme yapıldıktan sonra dekontu sitopatoloji@opteamist.com mail adresine iletmenizi rica ederiz.

İade ve İptaller : 7 Eylül 2018 tarihine kadar bildirilen iptallerde ücretin tamamı iade edilecektir.
7 – 21 Eylül 2018 tarihleri arası yapılan iptallerde kayıt ve konaklama ücretlerinin %50'si iade edilir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde ücret iadesi yapılmayacak, fakat isim değişikliği kabul edilecektir.


KONGRE HESAP BİLGİLERİ

HESAP ADI: OPTIMIST TURIZM ORG. SERV. TİC. LTD. ŞTİ.
BANKA ADI: TÜRKİYE İŞ BANKASI
ŞUBE: Kalamış Şubesi (1168)
TL HESAP NO:  288879
TL IBAN NO: TR88 0006 4000 0011 1680 2888 79
EURO HESAP NO: 344355

KONAKLAMA BİLGİLERİ

Konaklama Ücretleri  
Otel Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Oda
Ege Anemon Otel 300 TL 350 TL
  • Yukarıdaki fiyatlar günlük olup, fiyatlara KDV ve kahvaltı dahildir.
  • Konaklama fiyatlarına otel-toplantı merkezi shuttle hizmeti dahildir.
  • Ödeme yapıldıktan sonra dekontu sitopatoloji@opteamist.com mail adresine iletmenizi rica ederiz.

İade ve İptaller : 7 Eylül 2018 tarihine kadar bildirilen iptallerde ücretin tamamı iade edilecektir.
7 – 21 Eylül 2018 tarihleri arası yapılan iptallerde kayıt ve konaklama ücretlerinin %50'si iade edilir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde ücret iadesi yapılmayacak, fakat isim değişikliği kabul edilecektir.

 

TRANSFER BİLGİLERİ

  • Havaalanı - Kongre Merkezi arası tek yön transfer fiyatımız 150 TL'dir. Transfer hizmetinden faydalanmak için uçak biletinizi sitopatoloji@opteamist.com e-mail adresine göndererek Organizasyon Sekreteryası ile irtibata geçiniz.
  • Yukarıda belirtilen fiyat kişi başı tek yön toplu transfer ücreti olup, %18 KDV ilave edilecektir.
  • Özel transfer talepleri için Opteamist Turizm'le irtibata geçilmesi gerekmektedir, ücretlendirme ayrıca yapılacaktır.

KONGRE HESAP BİLGİLERİ

HESAP ADI: OPTIMIST TURIZM ORG. SERV. TİC. LTD. ŞTİ.
BANKA ADI: TÜRKİYE İŞ BANKASI
ŞUBE: Kalamış Şubesi (1168)
TL HESAP NO:  288879
TL IBAN NO: TR88 0006 4000 0011 1680 2888 79
EURO HESAP NO: 344355

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi 
Kongre, 14 - 16 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Kongre Dili
Kongre dili Türkçe olup, Yabancı konuşmacıların sunumları Türkçe ’ye çevrilecektir.

Kongre Merkezi 
Ege Üniversitesi
Muhittin Erel Anfisi

Ulaşım
Kongre merkezinin İzmir Havalimanı'na uzaklığı 30 dakikadır. Muhittin Erel Amfisi’ne metro ile ulaşmak için Bornova (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi) durağında inerek hastane kapısından içeri ilerlediğinizde 350 metre sonra solda kalmaktadır.

Stand ve Sergi Alanları
İlaç endüstrisi ve ilgili cihaz firmalarının katılımda bulunacağı stand ve sergi alanları, 14 - 16 Kasım 2018 tarihleri arasında 09:00 - 19:00 saatleri arasında katılımcıların hizmetine açılacaktır.

Davet Mektubu
Kongreye katılım için bağlı bulundukları kurumlardan izin almaları gereken katılımcılara talepleri doğrultusunda davet mektubu gönderilecektir.

Yaka Kartı
Tüm katılımcılar ve refakatçilerin kongre merkezi, stand alanları ve sosyal aktivitelere katılabilmeleri için kendilerine kayıt esnasında verilmiş olan yaka kartlarını takmaları gerekmektedir.

Katılım Belgesi
Katılım belgeleri, kayıt yaptıran tüm katılımcılara 16 Aralık 2018 tarihinden itibaren kayıt masasından verilmeye başlanacaktır.

Kredilendirme
Kongre, Türk Tabibler Birliği (TTB) tarafından 'Sürekli Tıp Eğitimi (STE)' kredi puanı ile kredilendirilecektir.

İLETİŞİM

KONGRE BİLİMSEL SEKRETERLİĞİ

- Dr. Umut Aykutlu
- Dr. Zübeyde Ekin
Email : bilimsel@sitopatoloji2018.orgORGANİZASYON SEKRETARYASI

Adres
Koşuyolu Mahallesi Mahmut Yesari Caddesi
No:64P.K. 34718 Kadıköy / İstanbul
Tel
+90 (216) 414 11 11
Faks
+90 (216) 414 65 44